Kuhakosken ympäristö

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Kuhakosken alajuoksu.jpg
Meitä kiinnostaa miten pitkä koski on? Kuinka syvä ja leveä koski on tällä hetkellä? Milloin koski on kunnostettu ja millainen koski oli ennen kunnostusta? Kuinka kova virta koskessa on?


Kuhakoski on n. 1,3 km pitkä ja 10-35 m leveä. Koskessa on 1,6 m pudotusta. Koski kuuluu Oravareittiin, joka on melojille tarkoitettu vesiluontopolku. Reitti on 57 km pitkä. Kuva on otettu syyskuussa 2010, jolloin veden virtaus oli hyvin vähäinen.


KUHAKOSKEN KUNNOSTUS

Kuhakosken kunnostus aloitettiin alkuvuodesta 2009. Kunnostuksen yhteydessä huonokuntoiset patorakenteet poistettiin ja putouksen alapuolinen koski muotoiltiin luonnonkivillä. Koski kunnostettiin pelloilta tuoduilla kivillä. Yläpuolisen Myllylammen veden korkeus säilyi ennallaan eli kunnostuksesta ei aiheutunut lisätyötä tai vedenkorkeuden muutoksia. Kunnostuksen toteutti Etelä-Savon TE-keskuksen kalatalousosasto. Kunnostusohjelmaan kuului myös useita muita koskia. Kaikki kunnostus työt saatiin tehtyä vuoteen 2010 mennessä. Kesällä 2010 koskeen istutettiin taimenen poikasia. Kuhakoski kunnostettiin samalla melontaa silmälläpitäen ja nyt Kuhakosken voi laskea kanootilla tai kajakilla.VEDENKORKEUDEN MITTAUS

Kuhakoskella sijaitsee vedenkorkeuden mittauspiste. Vesistöjen vedenkorkeuden seurantaohjelmaan kuuluu Suomessa noin 310 asemaa. Kuhakoskella ensimmäinen vedenkorkeus havainto tehtiin 8.7.1916. Kuhakosken vedenkorkeutta on mitattu yhtäjaksoisesti vuoden 1975 alusta asti. Kaikki vedenkorkeustiedot löytyvät Suomen ympäristökeskuksen tietokannasta. Vedenkorkeudet on ilmoitettu senttimetreinä N60-korkeusjärjestelmässä eli verrattuna vuoden 1960 keskimääräiseen merenpintaan Helsingissä. Suomen ympäristökeskuksen maksuttomasta ympäristö- ja paikkatietopalvelusta OIVAsta löytyy eri mittauspisteiden vedenkorkeuksien lisäksi myös muita hydrologisia havaintoja (mm. virtaamia, veden lämpötiloja, jäänpaksuuksia ja lumen vesiarvoja) sekä paljon muuta tietoa esim. vedenlaadusta, ympäristön kuormituksesta, eliölajeista ja alueidenkäytöstä.

Vedenkorkeuden mittaukset Kuhakoskella ovat säännöllisiä. Kuhakosken rannalla on pieni mittauskoppi, jonka sisässä on piirturi. Piirturi tallentaa vedenkorkeuteen liittyvät havainnot. Limnigrafi eli mekaaninen vedenkorkeuspiirturi piirtää paperille käyrää vedenkorkeuden vaihteluista. Piirturiin on kiinnitetty vedessä kelluva punnus, joka liikuttaa kynää vedenkorkeuden vaihtelujen mukaan. Kerran viikossa havaintopaikan lähellä asuva havaitsija vaihtaa piirturiin paperin ja lähettää vanhan paperin ympäristökeskuksen sisävesiyksikköön, jossa tallennetaan viikon vedenkorkeuslukemat tietokantaan.


Vedenmittauspiste.jpg


Ensimmäiset havainnot 1916

Kuhakosken vedenkorkeus 1916.jpg

Kuhakosken vedenkorkeus ajalla 8.7-1.12.1916
Ensimmäiset vedenkorkeushavainnot. Elokuussa vesi oli matalimmillaan. Silloin se oli 143 cm määritellyn nollatason yläpuolella. Vesi oli korkeimmillaan joulukuussa. Se oli 192 cm määritellyn nollatason yläpuolella.

Havainnot 2000-luvulla

Kuhakosken vedenkorkeuden vaihtelu 2000-luvulla

Kuhakosken vedenkorkeus 2000-luvulla.jpg
2000-luvulla matalimmalla vesi oli 2005 loppu vuodesta, jolloin se oli reilusti alle määritellyn nollatason. Keväällä 2008 vesi oli korkeimmillaan, jolloin se oli 105 cm määritellyn nollatason yläpuolla. Vuoteen 1916 verrattuna veden taso on ollut huomattavasti matalammalla. Vuonna 2010 veden korkeus on ollut ennätyksllisen matalalla, jota ei tästä tilastosta pysty katsomaan.
Viimeisimmät mittaukset 2010


Vuoden aikana vedenkorkeus vaihtelee paljon. Vedenkorkeus on matalimmillaan syksystä. Silloin se oli 0:n tasolla. Keväällä vedenkorkeus alkaa nousta. Vuonna 2010 vesi oli korkeimmillaan huhti- ja toukokuussa, jolloin se oli 95 cm määritellyn nollatason yläpuolella.

Kuhakosken vedenkorkeus 2010.jpg
VIRTAAMA


Kuhakoskella mitataan myös virtaamaa. Virtaama tarkoittaa vesimäärää, joka sekunnissa virtaa kosken tietyn pisteen ohi (yksikkö m3/s). Myös virtaamatiedot on tallennettu ympäristökeskuksen tietokantaan.

 

Vedenvirtaama 2009.jpg

Kuhakosken virtaaman vaihtelu vuonna 2009. Vedenvirtausnopeus vaihtelee suuresti. Virtaamaan vaikuttaa koskessa oleva vesimäärä. Vuonna 2009 virtaama on ollut suurin toukokuussa.Silloin se oli 17,1 m3/s. Hitainta virtama oli elokuussa. Silloin se oli 1,2 m3/s.  Nyt syksyllä kun kävimme Kuhakoskella, vesi virtasi tosi vähän ja kosken pohjalla voi liikkua.
Lähteet:

Suomen ympäristökeskuksen sisävesiyksikkö;

 www.oravareitti.net