Hepoluhta

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Hepoluhta ruohikko.jpg

Hepoluhta maakunnallisesti merkittävä suoluonnon suojelukohde. Hepoluhta on muodostonut Kaipolanlahden Iijoen (Jokilahti) ja Tokeenjärven välille. Ennen Saimaan vedenpinnan laskua luhta-alue on ollut järveä ja Tokee on ollut Kaipolanlahteen yhteyksissä luhta-alueen kautta. Saimaan vedenpinnan vaihtelun mukaan luhta-aluetta on vähävetisinä vuosina huomattavasti enemmän ja vastaavasti Saimaan veden pinnan ollessa korkeammalla, alueesta osa on veden peitossa. Alue on noin 9 ha kokoinen avoluhta (lähde kaavatiedot). Suolla on rannssa alle 0,3 ha kallioniemi. Alueesta on muodostettu 24,3 ha soidensuojelun seutukaavavaraus. Siihen rajoittuu Iitlahden kulttuurimaisema-alue ja Jokilahden koskteikko.

Hepoluhdan kasvillisuus

Hepoluhta1.jpg  Hepoluhta4.jpg

Kasvillisuus on pääosin suursaranevaa, luhtakasvillisuutta ilmentävät kurjenjalka, viitakastikka, luhtavilla, luhtakuusio ja suoputki. Itäreunalla kasvillisuus on isovarpu- ja tupasvillarämettä. Suon lounaisreunassa ja eteläosassa esiintyy kasvillisuudessa paikoitellen mesotrofian ilmentäjiä (keskimääräinen ravinteisuus), kuten villlapääluikka, siniheinä, keräpäärahkasammal ja aapasirppisammal. Alueelta on tavattu myös suovalkkua, ruskopiirtoheinää (näyte kasvimuseossa), hoikkavillaa ja lettokuirisammalta. (Lähde: Saimaan ja Siikajärven aleen rantaosayleiskaava.)

Luhdalla kasvaa myös erittäin paljon karpaloita, karpalosato on taattu, mikäli sääolosuhteet ovat olleet sopivia.


Hepoluhta5.jpg  Hepoluhta6.jpg

Hepoluhdan eläimiä

Alueella on pesinyt ainakin 15 vuoden ajan kaulushaikara, jonka matala "pulloon puhallusääni" kuuluu kevätiltoina ja öinä useiden kilometrien päähän. Ensimmäisen kerran kaulushaikaraa keväisin kuulee yleensä huhtikuun lopussa tai aivan toukokuun alussa. Alue on myös suosittu vesilintujen metsästysalue syksyisin. Luhdan vesirajaan länsirannalle lähelle peltopatoa on rakennettu lintutorni. 


Hepoluhdan saari

  Hepoluhdan saari talvi.jpg   Hepoluhta sukka.jpg


Hepoluhdan saaren vanhat puut

 Hepoluhdan saari2.jpg  Hepoluhdan saari3.jpg Hepoluhdan saari4.jpg


Hepoluhdan saarelta ei Asta-myrsky kaatanut vanhoja puita. Isot vähän jo kelottuneet petäjät ovat komeita ja helppoja kiipeillä.